Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viaczarny czarny
0649 71b9 390
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viasilence89 silence89
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vianiskowo niskowo
gdybym uciekła niespodziewanie...
znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
Reposted fromsziiiz sziiiz viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3305 3b65 390
Reposted fromslodziak slodziak vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
Czasami ludzie wolą nosić w sobie ból, niż zmierzyć się z pustką, która po nim zostaje. 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via48hrs 48hrs
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
0829 f614 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagdziacz magdziacz
3231 75e3 390
Reposted fromrol rol viadreamingboy dreamingboy
Reposted fromkonbeto konbeto viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7367 fcb6 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamodalna modalna
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viasmaller smaller
8840 368b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl