Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5527 20ab 390
Reposted fromnotnow notnow viarudelubie rudelubie
Ludzie pchają prezenty do koszyków licząc, że miłość najbliższych zdobędą prezentami. Czasu którego nie mamy dla drugiej osoby nie da się odkupić żadnym materialnym prezentem.
— znalezione
3897 ba69 390

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

Reposted fromSkydelan Skydelan viadotkliwie dotkliwie
6834 79b9 390
Reposted byhashkokolokokattfupduckpsychedelixsokojanuschytrusponurykosiarzgreywolfbadbehaviorsarkastycznakarmacomanarglecoookiemonsteeerhereyesjestpieknietruskawkowepolexwyczesanagitaraxlottibluebellMountainGirlkivlovpersona-non-grataataszkaaikkosyrenashabbadooblubrasssssmietta-worldinzynierollpodprzykrywkaikariLuukkaorelhsokoelinelamyinstantneedmy-lifelacrimassomewhereonlyweknowpersona-non-gratakudlatymyinstantneedthebelljarBabsongreywolfnitaelschaaf
9746 369c 390
Reposted fromlsx lsx viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6292 1ceb 390
5603 286d 390
5540 e777 390
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
9924 3aab 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaspecialneeds specialneeds
9997 c73c 390
5139 947e 390
9532 0b56 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaspecialneeds specialneeds
3151 f132 390
Reposted fromdrinkcoffee drinkcoffee vianergo nergo
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

5356 cfa9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl